תרגום נוטריוני

     
 

תרגום נוטריוני

במאמר זה נעמוד על חשיבותו של תרגום נוטריוני. תרגום נוטריוני הוא תרגום של מסמכים שונים ארשר מסייעים לך בחיי היום יום לקיים את החוק במדינה בה אתה נמצא: אישורי שהייה זמניים במדינות מסוימות, תרגום תעודות זהות של מדינות מסוימות, ותרגום כל מסמך מסוג אחר. רק תרגום נוטריוני עם חותמת של נוטריון – בעלת סימון מוכר בכל העולם, מוכיח כי מדובר בתעודה הרלוונטית. להלן מספר מסמכים פוטנציאליים אשר יכולים לזכות לשירותי תרגום נוטריוני:
 
תעודות זהות ואישורי שהייה זמניים
 
תעודות המעידות כי יש לאדם מסוייפ אזרחות או היתר זמני לשהות באותה מדינה. במידה ומחלקת ההגירה במדינה מסויימת לוכדת אדם כזה וחושדת שהוא מאוכלס בה שלא כחוק, המשפט מסתיים לטובת הנאשם אם הציג תרגום נוטריוני של המסמך. במידה והוא הפר את הכתוב בה על פי הכתוב – למשל שהה בה 6 ימים במקום 5, הרי שזו עבירה, אך גם אם אותו אדם שמר על החוק הדך היחידה להוכיח זאת היא באמצעות תרגום נוטריוני.
 
פסקי דין הנוגעים למשמורת על ילדים
 
לעתים בני זוג יתגרשו, כאשר אחד מהניצים יחליט לרדת מהארץ. במידה ובן או בת זוגו חושבים שהוא מחזיק בילד במדינה הזרה שלא כדין, יכול הצד שירד מן הארץ להוכיח שהוא מחזיק בילד כדין באמצעות הסכם הגירושין אם זכה לשירות תרגום נוטריוני.
 
אישור שאדם מסוים נמצא או לא נמצא בחיים
 
ייתכן ואדם מסויים אשר זכאי לפיצויים ללא צל של ספק – כמו למשל ניצול שואה יחליט להעביר את הטיפול בדרישה לפיצויים לבן שלו. הטיעון של כל בית משפט בעולם יהיה כי מה שלא נרשם לא נאמר ועל כן – אם הוא רק הבן של מבקש הפיצויים אין כל הוכחה שמבקש הפיצויים חי: אם הוא מת הרי שלא מגיעים פיצויים לדור ההמשך. תרגום נוטריוני של תעודת הלידה שלו לעברית יכול להוכיח שהוא בחיים אם צורף אליו מסמך נוטריוני רשמי המאשר כי האדם חי, תוך ציון מקום מגוריו.
 
אישור כתיבת מסמכים כדין
 
אם אדם מסוים החליט לנסח מסמך מחייב כלשהו – מחוזה ועד לכתב ירושה – נוטריון יכול לאשר משפטית שמדובר במסמך תקין אשר לא חצה את קווי התקנות המשפטיות אשר חלות במדינה המסוימת בה נמצא הלקוח. במידה והמסמך מיועד לחו"ל – יוכל הנוטריון לבצע תרגום נוטריוני של המסמך לשפת הנמען.