אישורים נוטריונים

     
 

אישורים נוטריונים

במאמר זה תזכו למידע אב אודות אישורים נוטריוניים. במסגרת המאמר יודגמו סוגים שונים של אישורים אשר החוק הן בישראל והן במדינות העולם מחייב אתכם להצטייד באישורים נוטריוניים. האישורים המדוברים הם אישורי שהייה המתורגמים לשפת המדינה בה נמצא לקוחו של הנוטריון, אישורים משפטיים בדבר הוכחה כי אדם מסוים נמצא בחיים, ואישורים נוטריונים כי חוזה מסוים שנוסח במדינה מסוימת נעשה לפי הכללים והנורמות באותה מדינה. להלן אסופת האישורים הללו בהרחבה:

אישורי שהייה

מדובר באישורים המצביעים כי ללקוח של הנוטריון מותר לשהות לזמן מוגבל במדינה מסויימת. אישורים נוטריוניים בדבר עובדה זו מתורגמים על ידי הנוטריונים לשפות של המדינות בהן נמצאים הלקוחות שלהם. הצגת אישורים אלו בפני רשויות אכיפת החוק במדינות אלו היא האקט היחיד שיכול לאפשר לך להמשיך לשהות שם בביטחה ובחסות החוק.

הוכחה כי אדם מסויים נמצא בין החיים

אישור זה תקף בעיקר כאשר המשפט מתנהל בארץ זרה אשר חייבת על פי החוק הבינלאומי בתשלום פיצויים עקב פשעים שביצעה. בישראל המקרים הכי נפוצים לכך הפ הקרב ניצולי השואה כאשר המשפטים מתקיימים בגרמניה. הרשויות בגרמניה, כמו גם השופטים שמטפלים בתיק הזה, זקוקים לאישור שמבקש הפיצויים נמצא בחיים. אישורים נוטריונים לכך מופקים על ידי עורכי דין מסוג נוטריונים, ומגובים בחותמת נוטריון להצגה לרשויות במדינה זו.

אישורי ניסוח חוזים לפי הכללים

אנשים רבים מוצאים עצמם כמי שחייבים לנסח חוזים שונים: חוזי השכרת דירה, חוזי עבודה, וחוזי קנייה או מכירה של דירה. ברבים מן המקרים – אנשים אשר לא בטוחים כי החוזים בעלי גושפנקה תחיקתית יכולים לפנות לנוטריונים ולקבל מהם אישורים נוטריונים על היות החוזה מנוסח לפי הכללים.

הנוטריון לעומת עורכי דין אחרים

הנוטריון הוא עורך דין שצבר זמן רב בלשכת עורכי הדין בטרם נתמנה לנוטריון. לאחר זמן זה יכול העורך דין המבקש להתמנות לנוטריון לעשות כן. במידה ולשכת עורכי הדין מאשרת אותו כנוטריון הוא יכול להפיק אישורים נוטריונים מהסוג שהוזכר לעיל. חשוב להבין כי אישורים נוטריונים יכולים להינתן אך ורק בידי נוטריון ולא בידי עורך דין מסוג אחר. אישורים נוטריונים הם המוצא היחיד של אנשים בסיטואציות מסויימות – לצאת מהן על ידי הוכחת טענותיהם באמצעות מסמכים אלה.