חוק הנוטריונים

     
 

חוק הנוטריונים

יש עורכי דין, שמוסמכים להיות נוטריונים. כל נוטריון, יכול לקחת על עצמו מגוון רב של תפקידים. סעיף ק של חוק הנוטריונים, הוא זה שמגדיר בעצם מה תפקידם וכיצד תפקיד הנוטריונים בא לידי ביטוי. על פי חוק הנוטריונים הנוטריון יכול לקחת אף חלק פעיל בהליכי משפט.  מסמכים של נוטריונים, משמשים כראייה בבתי המשפט והחתימה של הנוטריון נחשבת כאישור של מקוריות המסמך.  הפעולה הכי ידועה של נוטריונים היא אימות של מסמכים, שחלקם קשורים לתרגום. הרבה נוטריונים עובדים מול המגזר העסקי ומבצעים הרבה אימות של מסמכים. גם בתחום הצוואות, חייב להיות חתימה של נוטריון על הצוואה שהיא אכן מאושרת על פי החוק. גם בתחומים של ייפוי כוח צריכים את חתימתו של הנוטריון.  מתוקף תפקידו של הנוטריון גם לבצע או לערוך מסמך בהתאם אל חוק הנוטריונים.
 
סעיף 45 של חוק הנוטריונים קובע כי הנוטריונים מוסמכים לאמת חתימות  גם עבור בתי המשפט. ישנה מחלקה מיוחדת בממשלה אשר מפקחת על הנוטריונים אם זה בתחום עבודתם בארץ ואם זה בדבר אימות ותרגום מסמכים לחו"ל.  בחוק הנוטריונים, חל איסור מוחלט להשתמש בשירותיו של נוטריון לטובת קרובים. המחוקק בארץ קבע, על כללי האתיקה שאליהם כפוף הנוטריון בביצוע סמכויותיו והם: לשמור על מסירותו של הנוטריון ועל כבוד המקצוע. פעם, נוטריון לא היה חייב להיות עורך דין, אך היום כל נוטריון חייב בראש ובראשונה להיות עורך דין בוותק של לפחות עשר שנים בתחום המשפט.
 
ייפוי כוח נוטריוני בעסקאות מקרקעין
 
עסקאות מקרקעין, יש להן ערך כלכלי גבוה ויש מקרים בהם נדרש ייפוי כוח נוטריוני לבצע עסקת מקרקעין שטעונה רישום. ייפוי כוח נוטריוני בעסקת מקרקעין מהווה עדות ברורה לתקינות המסמך, חוץ משופט או גורם אחר, שיוכל לערער על אמינותו של מסמך החתום ע"י נוטריון. הנוטריון, חייב לשאת באחריות כלפי מי שפונה אליו. גם אישור נכונות של מסמך מתורגם או הסכמי ממון ועריכת צוואות, מדגישות את חשיבותו של הנוטריון ואת המעמד והחשיבות שיש לחתימתו. ייפוי כוח נוטריוני למשל, הוא בעל חשיבות רבה, ויש להכיר את המשמעויות שלו לפני שניגשים לנוטריון בבקשת עזרה כלשהי.