ייפוי כוח

     
 

 

 מהו ייפוי כוח, וכיצד ניתן ליישם אותו בבטחה בעתיד, ללא פרשנויות?

ייפוי כוח הוא מסמך המתיר לאדם מסוים לעשות ברכוש שהוא אינו בעליו החוקי – כבשלו, בשמו של בעל הרכוש. הדוגמה המובהקת ביותר היא כאשר אדם קשיש הופך להיות סנילי ובעל כושר לא מספק לקבל לבד החלטות לגבי רכושו, כספו וחשבונותיו. בדרך כלל, במקרה זה אחד הבנים או אחת הבנות שלו מסדירים ייפוי כוח המאפשר להם לפעול. כיצד הפקיד בבנק, או בעל בית ההשקעות בו נמצא תיק ההשקעות של הקשיש יודע שעליו להאמין למיופה הכוח ולאפשר לו גישה? באמצעות חותמת נוטריונית.

חותמת נוטריונית – המסמך היחיד שמאפשר למיופה כוח לפעול בשם המייפה שלו

חותמת נוטריונית, או בלעז 'אפוסטיל', היא הטבעה בצבע אדום בליווי רישום פרטי הנוטריון החותם. הצגת חותמת אפוסטיל על מסמל ייפוי כוח פותחת למיופים דלת מול כל פקיד בו נמצאים נכסים של מייפי הכוח. גם אם הפקידים הללו יבחרו לעכב הליכים בשל אי-אמון וידרשו דיון משפטי, השופט צפוי לפסוק אוטומטית שייפוי הכוח תקף כל עוד מוטבעת עליו חותמת אפוסטיל. לכן, כשמייפה כוח נותן לכם אישור במילותיו, זה תנאי הכרחי אך לא מספיק. תנאי הכרחי ומספיק כדי לפעול הוא ניסוח ההסכמה שלו בכתב, והחתמת נוטריון באמצעות אפוסטיל שכך הם פני הדברים.

הנוטריון – איש המקצוע הראשון שמומלץ להציג בפניו את הסכם ייפוי הכוח שלכם

הנוטריון, שהוא אדם בעל ידע משפטי, צריך לעבור על ההסכם, לבדוק שמה שהוכתב לכם על ידי מייפה הכוח תקף על פי חוק וצפוי להיות אמין בעיני הפקידים שמחזיקים ברכוש של המייפה (ביטוחים, השקעות פרטיות בבתי השקעות וחשבונות בנקים). במידת הצורך הוא ימליץ על שינויים ולאחר השלמת העבודה על המסמך יוכל להטביע את חותמת האפוסטיל שלו על מנת שלא ניתן יהיה לשנות מסמך זה בעתיד.

פעולה עם הסכם ייפוי כוח לאחר הטבעת חותמת נוטריונית

כמיופי כוח אתם יכולים לבצע כל פעולה ברכוש של המייפה, ללא עוררין של צד ג' שעשוי לבקש לשנות זאת בעתיד: להעביר כסף בין חשבונות בנקים, לבטל או לשנות פוליסות ביטוח של המייפה, ועוד. למעשה, עם הסכמי ייפוי כוח חתומים על ידי נוטריון – הרכוש של המייפה הוא בחזקתכם המלאה מבחינה משפטית ומעשית.