עורך דין חוזים

     
 

עורך דין חוזים

עורכי דין חוזים מקבל את הסמכתו לעסוק במשפטים לאחר שלמד לימודי משפטים באוניברסיטה ובמכללה המוסמכת לכך, לאחר שעברו את בחינותיהם בהצלחה ולאחר שעברו תקופת סטאז' מסוימת שנקבעה מראש. כיום, פועלים בישראל מספר גדול מאוד של עורכי דין חוזים. אחת הסיבות המרכזיות ביותר לתופעה זו של ריבוי עצום במספר העוסקים בעריכת דין ובמספר בעלי המקצוע אשר רשאים לעסוק בעריכת דין, גם אם הם בפועל לא מתפרנסים מהיותם עורכי דין חוזים, תלויה בכך שמכללות רבות קיבלו היתר ללמד משפטים. בעבר משפטים היה מקצוע שנלמד אך ורק באוניברסיטאות מסוימות. מרגע שנפתחו מוסדות אקדמיים רבים אשר מלמדים לימודי משפטים נכנסו מספר גדול של עוסקים במקצוע לשוק, מה שמצד אחד מהווה תחרות חיובית עבור עורכי דין חוזים ומצד שני פוגע בהם.

עורכי דין חוזים רבים מרוצים מכך שניתן ללמוד משפטים במקומות רבים ובמוסדות אקדמיים שונים. עם זאת, עורכי דין חוזים אחרים אינם מרוצים כל-כך מהמהלך מכמה סיבות. תחרות היא דבר שנחשב לרוב למאוד חיוביץ עם זאת, באקלים שנוצר היום התחרות היא מאוד גדולה בין עורכי דין חוזים צעירים על מקומות התמחות ועל כניסה לחברות מצליחות. כמו כן, בגלל שיש ריבוי גדול של עורכי דין חוזים בישראל ישנם עורכי דין חוזים שהוכשרו לכך אך אינם עובדים במקצוע בפועל. ישנם עורכי דין חוזים שעובדים כעיתונאים, כמורים לנהיגה או עובדים בכל מקצוע אחר. בחלק מהמקצועות עורכי דין חוזים מנצלים את כישוריהם ואת לימודיהם ובחלק מהמקומות הם נוטשים את המקצוע כליל.

עורכי דין חוזים שממשיכים לעסוק בעריכת דין ואינם פונים אל מקצוע אחר לרוב מתמחים בסוג מסוים של משפטים. ישנם עורכי דין חוזים אשר מתמחים בגירושין ובדינים הקשורים למשפחה, עורכי דין חוזים אחרים מתמחים בנדל"ן, ישנם עורכי דין חוזים המתמחים בפלילים, עורכי דין חוזים המתמחים בחוזים, עורכי דין חוזים המתמחים בדיני עבודה והרשימה עודנה ארוכה מאוד בכל הנוגע להתמחויות של עורכי דין חוזים.